NVT Signal, chỉ báo giúp mua đáy bán đỉnh

Như bài viết trước mình đã giới thiệu tỷ lệ NVT là một chỉ số phân tích cơ bản áp dụng cho tiền điện tử, đặc biệt là bitcoin. Nay mình giới thiệu với các bạn một biến thể của tỷ lệ NVT được phát triển bởi Dmitry Kalichki giúp nó bám sát hơn với biến động giá bitcoin, đến mức có thể dùng như một chỉ báo phân tích kĩ thuật.

Chỉ báo NVT Signal tính như thế nào?

Tỷ lệ NVT được tính bằng giá trị thị trường chia cho khối lượng giao dịch on-chain trong ngày của tiền điện tử, sau đó có thể được làm mượt bằng cách lấy trung bình. Còn chỉ báo NVT Signal thì giữ nguyên giá trị thị trường của bitcoin và chỉ làm mượt (lấy trung bình) của phần khối lượng giao dịch on-chain hàng ngày. Điều này giúp chỉ báo này bám sát biến động giá hơn so với tỷ lệ NVT cơ bản. Đây cũng là chỉ báo đầu tiên được tính không phải từ giá hay khối lượng, khác hẳn với các chỉ báo phân tích kĩ thuật thông thường.

Cách sử dụng

Với BTC, bất cứ khi nào NVT Signal vượt trên mức 150, đó là cảnh báo quá mua và thị trường đạt đỉnh. Bởi vì cảnh báo quá mua chưa phải là tín hiệu cho lệnh bán tốt nên ta cần kết hợp với đường trendline kẻ với NVT Signal để cho tín hiệu bán:

Ngược lại, khi nào nào NVT Signal giảm xuống dưới 45 thì đó là cảnh báo quá bán, kết hợp với đường trendline sẽ cho tín hiệu mua:

Đây là một chỉ báo khá hiệu quả và không phụ thuộc quá nhiều vào giá cũng như khối lượng trên thị trường, nhiều yếu tố phần nào bị thao túng bởi những nhà đầu tư lớn. Chúc các bạn sử dụng hiệu quả và thành công!

Nguồn: woobull.com

Show Comments

Get the latest posts delivered right to your inbox.