Bitcoin, chúng ta đang ở đáy

Giá trị được ghi nhận (Realized value)Đầu tiên, chúng ta cùng xem xét "Giá trị được ghi nhận" của Bitcoin, được xác định theo phương pháp của Nic Carter và Pierre Rochard. Về cơ bản, Giá trị này được tính toán bằng cách lấy trung bình của tất cả…

Giá nào nên HODL?

Đây là ức tranh tổng quát và dự đoán về thị trường bitcoin của CryptolevelUP trong tương lai dài hạn với đường trung bình MA200 ngày và MA trung bình 200 tuần. Nó hoàn toàn không phục vụ trader hàng ngày, nhưng sẽ giúp HODLers dài hạn phán đoán khi…